AQI-index de afgelopen 2 weken

Hoe is de AQI opgebouwd?

De AQI, of voluit geschreven de Air Quality Index is een manier om aan te geven hoe verontreinigd de lucht is. Er zijn meerdere manieren mogelijk om de AQI te bepalen, maar op deze website gebruiken dezelfde methode als bij OpenWeather.com. De AQI wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid (μg) stikstofdioxide, grote deeltjes fijnstof en ozon per m3; zie onderstaande tabel:
IndexNO2 (μg/m3)PM10 (μg/m3)O3 (μg/m3)
10-500-250-60
250-10025-5060-120
3100-20050-90120-180
4200-40090-180180-240
5400+180+240+

Welke niveaus bestaan er?

De verschillende niveau's worden op deze website gevisualiseerd aan de hand van onderstaande tabel:

IndexOmschrijvingLevelWaarschuwing
1 tot 2Good
2 tot 3Fair
3 tot 4Moderate
4 tot 5Poor
5 tot 6Very poor